SEdevices AS er en norsk leverandør av den mest komplette produktserien for automasjon av elektriske anlegg. Det har blitt gjort betydelige investeringer for å utvikle og sertifisere produktene.
SEdevices er 100% eid av Smartly AS, som er en del av Lysegruppen

ByBo AS - Bjerkenes Park

ByBo har tatt et valg om å alltid bygge smarte boliger for potensielle boligkunder, i de prosjektene vi utvikler og bygger.

Valget om at SEdevices skal levere enheter til våre prosjekter er et strategisk valg for ByBo. Komponentene ble montert i første trinn, så tidlig som 2013, og disse er videreført i samtlige av våre byggetrinn etter dette.

Elektroinstallatør er ansvarlig for prosjektering, montering og garanti mht SED-enheter som er benyttet.

Alle bygg har lys- og varmestyring, i tillegg til porttelefoni, og styringspanelet er montert i leiligheten.

Kjetil Helland
Daglig leder ByBo

Obos Nye Hjem - 5 Grader Øst

SEdevices har bistått OBOS både som utbygger og elektriker/rørlegger i montering og drift av løsningene.

Styringspanelet benyttes til mottak av oppkall fra standard porttelefonianlegg. Styringspanelet er koblet opp mot en app som gir brukeren mulighet til å åpne hoveddør i bygget, samt scenariostyre lys- og varmestyring i leilighetene.

Videre har SED hjulpet styret og beboerne med teknisk støtte og brukeropplæring, både per telefon og med besøk ute i boligseksjonene.

Hallvard Nordahl
Daglig leder OBOS Nye Hjem Rogaland